P44.JPG
kleineres Schiffswrack in Makadi Bay

Foto: V.Krautkrämer